ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd N.S.M. „ZNICZ” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy (wymiany) przyłącza kanalizacyjnego z bloku Kordeckiego 3 do studni kanalizacyjnej oraz naprawę dna studni kanalizacyjnej.

Zarząd N.S.M. „ZNICZ” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy (wymiany) przyłącza kanalizacyjnego z bloku Kordeckiego 3 do studni kanalizacyjnej oraz naprawę dna studni kanalizacyjnej.

Termin realizacji prac: do 28.05.2021 r.

Wskazana wizja lokalna.

Ofertę prosimy złożyć w siedzibie spółdzielni przy ulicy Kordeckiego 3A, 85-25 Bydgoszcz w terminie do 14.05.2021r. do godziny 15.00. Na kopercie należy dopisać „przyłącze Kordeckiego 3”