Osiedle Żmudzka

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku – Osiedle „Żmudzka” przez firmę
REMONDIS   ul. Inwalidów 45  52/342-74-40    bydgoszcz@remondis.pl

10, 23 MAJ
08, 21 CZERWIEC
05, 18 LIPIEC
02, 16 SIERPIEŃ
10, 24 WRZESIEŃ
08, 22 PAŹDZIERNIK
06, 19 LISTOPAD
03, 17 GRUDZIEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA NSM Znicz