Osiedle Żmudzka

harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2018 roku – Osiedle „Żmudzka” przez firmę REMONDIS   ul. Inwalidów 45                               52/342-74-40    bydgoszcz@remondis.pl

08 STYCZEŃ
02 LUTY
02, 30 MARZEC
27 KWIECIEŃ
28 MAJ
22 CZARWIEC
20 LIPIEC
18 SIERPIEŃ
14 WRZESIEŃ
12 PAŹDZIERNIK
09 LISTOPAD
07 GRUDZIEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA NSM Znicz