Osiedle Żmudzka

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2024 roku – Osiedle „Żmudzka” przez firmę
REMONDIS   ul. Inwalidów 45  52/342-74-40    bydgoszcz@remondis.pl

02, 15   STYCZEŃ
12, 26   LUTY
11, 25    MARZEC
08, 22    KWIECIEŃ
06, 20    MAJ
03, 17    CZERWIEC
01, 15     LIPIEC
12, 26   SIERPIEŃ
09, 23    WRZESIEŃ
07, 21    PAŹDZIERNIK
04, 18    LISTOPAD
02, 16    GRUDZIEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA NSM Znicz