Osiedle Żmudzka

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku – Osiedle „Żmudzka” przez firmę
REMONDIS   ul. Inwalidów 45  52/342-74-40    bydgoszcz@remondis.pl

04, 17 STYCZEŃ
14, 28 LUTY
13, 27 MARZEC
10, 24 KWIECIEŃ
08, 22 MAJ
05, 19 CZERWIEC
03, 17 LIPIEC
14, 28 SIERPIEŃ
11, 25 WRZESIEŃ
09, 23 PAŹDZIERNIK
06, 20 LISTOPAD
04, 18 GRUDZIEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA NSM Znicz