Osiedle Żmudzka

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku – Osiedle „Żmudzka” przez firmę
REMONDIS   ul. Inwalidów 45  52/342-74-40    bydgoszcz@remondis.pl

14, 28   STYCZEŃ
11, 25    LUTY
11, 25    MARZEC
8, 23    KWIECIEŃ
7, 20    MAJ
3, 18    CZERWIEC
1, 15     LIPIEC
12, 26   SIERPIEŃ
9, 23    WRZESIEŃ
7, 21    PAŹDZIERNIK
5, 18    LISTOPAD
2, 16    GRUDZIEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA NSM Znicz