E-BOK

W celu otrzymania identyfikatora użytkownika oraz ustalenia hasła należy zgłosić się do Działu Księgowości Spółdzielni z aktualnym dokumentem tożsamości. Przypominamy, iż niezbędne będzie również podanie adresu e-mail, który będzie później wykorzystywany w procesie logowania do systemu.
W celu sprawdzenia swojego salda kliknij na poniższy link:
Uwaga!
Ze względu na bezpieczeństwo naszych lokatorów uruchomiona została nowa usługa internetowego konta czynszowego. Połączenie jest teraz zabezpieczone protokołem SSL który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez internet. Przesyłane informacje są teraz szyfrowane co znacząco wpływa na ochronę danych.
Aby poprawnie się zalogować do systemu należy podać:
  • identyfikator użytkownika
  • hasło