Osiedle Czartoryskiego – Kordeckiego

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 r – Osiedla Czartoryskiego – Kordeckiego przez firmę ProNatura Sp. z o.o. tel. 52/ 522-22-88 klient@pronatura.bydgoszcz.pl

05 MAJ
09 CZERWIEC
14 LIPIEC
11 SIERPIEŃ
15 WRZESIEŃ
13 PAŹDZIERNIK
10 LISTOPAD
15 GRUDZIEŃ