Historia Spółdzielni

Rys historyczny  Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” w Bydgoszczy

Pomysł powołania naszej Spółdzielni zrodził się, aby skrócić nauczycielom i pracownikom oświaty okres oczekiwania na własne mieszkanie , który w powszechnie dostępnych spółdzielniach był znacznie dłuższy niż w nowopowstałym „Zniczu”.

16 marca 1960 r. odbyło się Walne Zgromadzenie założycielskie Członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia wybrano pierwszy zarząd w składzie:

  • Jan Malinowski – prezes
  • Jan Faustyniak
  • Bolesław Goral
  • Jan Grzeszczak
  • Jan Niedosug

Powołano również Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Witold Zaleski. Od roku 1982 obowiązuje obecna nazwa Spółdzielni. Prezesami Spółdzielni byli kolejno:

1960 – 1975 Jan Malinowski
1975 – 1981 Jan Hądzlik
1981 – 1982 Klemens Halski
1982 – 1986 Zygmunt Bunda
1986 – 1990 Romuald Sperkowski
1990 ( 3 miesiące) Zygmunt Wybrański
1990 – 1991 Maria Wiercińska
1991 – 1994 Zenon Imbierowski
1994 – 1997 Kazimierz Czapiewski
1997 – 1998 Lechosław Sieradzki
1998 – 2003 Henryk Grochocki
2004 – 2014 Kazimierz Ollech
od1.04.2014r. Maria Turowska-Weber

W latach 1960 – 1973 NSM „ZNICZ” w znaczący sposób przyczyniła się do rozwiązania problemów mieszkaniowych bydgoskiego środowiska nauczycielskiego.

Poniższe zestawienie ilustruje daty przekazania do eksploatacji budynków mieszkaniowych i towarzyszących zrealizowanych przez NSM „ZNICZ”.

10.08.1962 r . Libelta 1 44 mieszkania
19.10.1963 r. Libelta 3 30 mieszkań
09.11.1963 r. Krasińskiego 5 b 30 mieszkań
31.12.1963 r. Krasińskiego 5 a 10 mieszkań
30.09.1965 r. Traugutta 8 40 mieszkań
30.06.1967 r. Czartoryskiego 15 66 mieszkań
09.10.1967 r. Czartoryskiego 17 66 mieszkań
10.01.1968 r. Kordeckiego 3 66 mieszkań
05.12.1968 r. Czartoryskiego 19 Dom Nauczyciela
30.12.1968 r. Krasińskiego 7 Pawilon handlowy
05.05.1969 r. Kordeckiego 3 A Pawilon handlowo – biurowy
16.12.1971 r. Żmudzka 19 80 mieszkań
31.12.1971 r. Żmudzka 17 80 mieszkań
16.06.1972 r. Żmudzka 15 80 mieszkań
26.06.1972 r. Żmudzka 13 80 mieszkań
07.04.1973 r. Żmudzka 11 A Pawilon handlowy
26.06.1973 r. Żmudzka 5 A 80 mieszkań
22.09.1973 r. Żmudzka 5 69 mieszkań
07.01.1974 r. Żmudzka 3 77 mieszkań

Kolejną lokalizacją dla budynków w naszej Spółdzielni miało być osiedle w rejonie ulic Cichej – Mierosławskiego. Na tym terenie oprócz budynków mieszkalnych miał powstać Ośrodek Zdrowia dla nauczycieli, Dom Spokojnej Starości i przedszkole. Cofnięto ją jednak z uwagi na projektowaną budowę szybkiej kolei miejskiej do Fordonu, która miała przebiegać po zlikwidowanej linii kolejowej.