Władze Spółdzielni

 

Rada Nadzorcza

Zenon Imbierowski – Przewodniczący 
Katarzyna Graczyk – Zastępca Przewodniczącego
Joanna Kalisz – Sekretarz
Elżbieta Szalska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Wojciech Lewandowski
Grażyna Milancej
Jarosław Paradowski
 
Kontakt z Radą Nadzorczą odbywa się za pośrednictwem NSM „Znicz” pod adresem e-mail sekretariat@nsmznicz.com.pl w tytule: Dla Rady Nadzorczej.

Zarząd NSM „Znicz”

  1. Maria Turowska – Weber – Prezes Zarządu
  2. Sławomir Dyhid – Zastępca Prezesa Zarządu