Władze Spółdzielni

Rada Nadzorcza

 

Zarząd

 

1. Maria Turowska-Weber Prezes
2. Sławomir Dyhid Z-ca Prezesa Zarządu

Administracja Spółdzielni