Osiedle Libelta – Krasińskiego

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2018 roku – Osiedle Libelta – Krasińskiego przez firmę REMONDIS ul. Inwalidów 45                            52/342-74-40   bydgoszcz@remondis.pl
11 STYCZEŃ
06 LUTY
06 MARZEC
03, 30  KWIECIEŃ
29 MAJ
26 CZERWIEC
24 LIPIEC
21 SIERPIEŃ
18 WRZESIEŃ
16 PAŹDZIERNIK
14 LISTOPAD
11 GRUDZIEŃ