Osiedle Libelta – Krasińskiego

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2022 roku – Osiedle Libelta – Krasińskiego przez firmę

ProNatura tel. 52 522-22-88 e mail: bydgoszcz@komunalnik.net

11   STYCZEŃ
15   LUTY
15   MARZEC
12   KWIECIEŃ
10   MAJ
14   CZERWIEC
12   LIPIEC
16    SIERPIEŃ
13   WRZESIEŃ
11   PAŹDZIERNIK
15   LISTOPAD
13   GRUDZIEŃ