Zawiadomienie o pisemnym Walnym Zgromadzeniu Członków N.S.M. „Znicz”