Zapytanie ofertowe – wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej

zapytanie ofertowe – wiaty śmietnikowe na oś. Libelta Krasińskiego

Wyjaśnienia uzupełniające do oferty:

1. do wiaty Spółdzielnia doprowadzi zasilanie energią elektryczną o napięciu 230 V.

2. możliwe jest wykonanie spadku dachu w kierunku poprzecznym wiaty z obowiązkową rynną odwadniającą.

3. przygotowanie podłoża jest po stronie Spółdzielni i zakłada wykonanie i ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej.