Osiedle Żmudzka

Ważne numery telefonów

KONTAKT OSOBA NR TELEFONU
ZARZĄD
Prezes Zarządu Turowska-Weber Maria 52-322-00-93
737-549-050
Z-ca Prezesa Zarządu Sławomir Dyhid 52-322-00-93
501-311-926
DZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Biuro Administracji przy ul. Żmudzkiej 19/2
Kierownik ds. utrzymania zasobów mieszkaniowych 501-311-885
52-342-15-40
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I ANALIZ
Główna Księgowa 52-328-73-47
Specjalista ds. Rozliczeń Finansowo-Księgowych
Specjalista ds. Plac i Rozliczenia Mediów
SEKRETARIAT
Sekretariat 501-311-970
52-322-00-93
GOSPODARZ OSIEDLA
Osiedle Żmudzka 501-311-994
KONTAKT W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII
ELEKTRYK 501-312-005
POGOTOWIE WOD-KAN Instalsystem 605-268-653
603-929-347
WINDY
POGOTOWIE DŹWIGOWE
512-384-658
52-320-22-34
WINDY
POGOTOWIE DŹWIGOWE – Żmudzka 19
52-325-49-80
660-431-817
DOMOFONY 604-215-268
SKRZYNKI POCZTOWE 880-296-496
TELEFONY ALARMOWE SŁUŻB MIEJSKICH
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 994
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
STRAŻ MIEJSCA 986
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE 999
112
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 52-58-59-888