Osiedle Czartoryskiego – Kordeckiego

Ważne numery telefonów

KONTAKT OSOBA NR TELEFONU
ZARZĄD
Prezes Zarządu Turowska-Weber Maria 52-322-00-93
Z-ca Prezesa Zarządu Dyhid Sławomir 52-322-00-93
501-311-926
DZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Biuro Administracji przy ul. Żmudzkiej 19/2
Kierownik ds. utrzymania zasobów mieszkaniowych 501-311-885
52-342-15-40
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I ANALIZ
Główna Księgowa 52-322-00-93
Specjalista ds. Rozliczeń Finansowo-Księgowych
Specjalista ds. Plac i Rozliczenia Mediów
SEKRETARIAT
Sekretariat Fax 52-322-00-93
52-328-73-47
GOSPODARZ OSIEDLA
Osiedle Czartoryskiego-Kordeckiego 508-388-030
KONTAKT W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII
ELEKTRYK 501-312-005
POGOTOWIE WOD-KAN-GAZ 604-879-387
WINDY
POGOTOWIE DŹWIGOWE
512-384-658
52-320-22-34
DOMOFONY 604-215-268
SKRZYNKI POCZTOWE 880-296-496
TELEFONY ALARMOWE SŁUŻB MIEJSKICH
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 994
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
STRAŻ MIEJSCA 986
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE 999
112
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 52-58-59-888