Osiedle Czartoryskiego – Kordeckiego

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2019 r – Osiedla Czartoryskiego – Kordeckiego przez firmę REMONDIS  ul. Inwalidów 45                            52/342-74-40   bydgoszcz@remondis.pl
05 STYCZEŃ
08 LUTY
08 MARZEC
05 KWIECIEŃ
 04, 31 MAJ
08 CZERWIEC
26 LIPIEC
23 SIERPIEŃ
20 WRZESIEŃ
18 PAŹDZIERNIK
16 LISTOPAD
13 GRUDZIEŃ