Wybory do Rady Nadzorczej odbędą się na Walnym Zgromadzeniu Członków 24 maja 2023 roku.