Sprawozdanie ustępującej Rady Osiedla Czartoryskiego Kordeckiego

W imieniu nowo wybranej, na zebraniu wyborczym w dniu 24.10.2023 r., Rady Osiedla Czartoryskiego Kordeckiego informujemy, że kontakt z Radą możliwy jest za pośrednictwem Sekretariatu Spółdzielni, pod adresem mejlowym sekretariat@nsmznicz.com.pl lub osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Kordeckiego 3a.