Remont ulicy Żmudzkiej

Szanowni mieszkańcy

 

Zarząd N.S.M. „ZNICZ” informuje, że na początku lipca 2018 r. rozpoczną się roboty remontowe ulicy Żmudzkiej prowadzone przez Miasto Bydgoszcz.              W wyniku tych prac powstaną  ogólnodostępne miejsca postojowe wzdłuż ulicy Żmudzkiej (oznaczone kolorem szarym na rysunkach) oraz chodniki, które wykona Spółdzielnia (oznaczone kolorem różowym na rysunku). Podczas trwania robót należy liczyć się z utrudnieniami w parkowaniu samochodów wzdłuż ulicy Żmudzkiej. Natomiast po zakończeniu prac nasi mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z miejsc postojowych na zasadach ogólnodostępności miejsc postojowych  w pasie drogi publicznej.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość z uwagi na trudności, które wystąpią podczas prowadzonych prac.