koronawirus

 KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy

​W wyniku rozwoju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonym od dnia 14.03.2020r. stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 14.03.2020 r. postanowił wprowadzić następujące zasady funkcjonowania Spółdzielni od 15.03.2020 r. do odwołania z możliwością dalszych zmian :

OGRANICZENIA

 1. Zawiesza  się  do  odwołania  bezpośrednią  obsługę  mieszkańców  w  biurze  Zarządu  Spółdzielni  przy u Kordeckiego 3A i w biurze Administracji przy ul. Żmudzkiej 19/2.

 2. Wstrzymuje się wszelkie prace remontowe zlecone przez Spółdzielnię, zwłaszcza prowadzone w lokalach mieszkalnych i wewnątrz budynków. Miejsca prowadzenia remontów zostały zabezpieczone.

 3. Zawiesza się wszelkie spotkania w lokalach Spółdzielni ( Rada Nadzorcza, Rady Osiedli, itp.).

 4. Nie będą wykonywanie wizje lokalne oraz prace naprawcze w lokalach mieszkalnych poza sytuacjami awaryjnymi leżącymi po stronie Spółdzielni, jednak wyłącznie z zachowaniem bezpiecznym warunków ich przeprowadzania.

 5. Wstrzymuje się do odwołania planowane spotkania z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości.

 

ZASADY UTRZYMANIA PORZĄDKU

 1. Prace porządkowe  w  najbliższym  czasie  będą  ograniczone  głównie  do  dezynfekcji:  parterów,  drzwi wejściowych do budynku, klamek  drzwi do korytarzy bocznych, pochwytów, skrzynek na listy, włączników światła, przycisków wind i kabin dźwigów osobowych . Po wykonaniu tych czynności pracownicy będą nieobecni na obiektach.

 2. MIESZKAŃCÓW PROSIMY O :

  – ograniczenie kontaktów bezpośrednich z personelem pracującym w budynkach,
  – właściwe korzystanie z instalacji, w tym głównie kanalizacyjnej (nie wrzucać środków higieny osobistej, papierowych ręczników i chusteczek higienicznych – nie rozkładają się, odpadów remontowych, resztek jedzenia) i elektrycznej ( nie powodować przeciążenia instalacji), gdyż usuwanie awarii może być znacznie opóźnione w czasie lub w przypadku konieczności wejścia do lokali mieszkalnych wręcz niemożliwe.

 3. Mieszkańców, którzy przeprowadzają remonty w lokalach mieszkalnych zobowiązujemy do bieżącego sprzątania części wspólnych nieruchomości w przypadku ich zabrudzeń.

 

KONTAKT ZE SPÓŁDZIELNIĄ

Internetowo na adres sekretariat@nsmznicz.com.pl

Telefonicznie:

a) sprawy techniczne i administracyjne tel. 501-311-885, 501-311-926

b)   sprawy dot. rozliczeń, członkostwa i finansowe
Wtorek – godz. 9:00 – 16: 00 tel. 52 322 00 93
Czwartek – godz. 9:00 – 14:00 tel. 52 322 00 93

Korespondencję można wrzucać do skrzynek umieszczonych przed wejściami do biur Spółdzielni (Kordeckiego 3A, Żmudzka 19) lub na poszczególnych osiedlach budynki (Krasińskiego 5B, Traugutta 8).

Zarząd N.S.M. „ZNICZ”

                                                                                                                                                                                           Z-ca prezesa                             Prezes
Sławomir Dyhid                        Maria Turowska-Weber