Dodatki mieszkaniowe – inf. Urzędu Miasta Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. obowiązywać będą nowe druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, które stanowią załączniki do Uchwały Nr XL/884/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

W załączeniu umieszczony został aktualnie obowiązujący druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Ponadto aktualnie obowiązujące druki wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP:

https://www.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Wniosek_o_przyznanie_dod._mieszk_zal_nr1_2021.pdf
https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Wniosek_o_przyznanie_dod._mieszk_zal_nr1_2021.pdf
https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Deklaracja_o_dochodach_2021.pdf

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
doc deklaracja o dochodach aktualna - 12.07. 2021 2021-09-10 08:11 32 KB
doc DODATKOWE OŚWIADCZENIE - 12.07. 2021 2021-09-10 08:11 20 KB
doc informacje o lokalu -12.07.2021 2021-09-10 08:11 23 KB
doc zaśw. z zakładu pracy 2021-09-10 08:11 15 KB
doc wniosek o dodatek -aktualny 12.07.2021 2021-09-10 08:11 31 KB