Wymiana wodomierzy Żmudzka 5a Termin I

9.08.2021 mieszkania 1-15 godz. 8-17

10.08.2021 mieszkania 16-30 godz. 8-17

11.08.2021 mieszkania 32-45 godz. 8-17

12.08.2021 mieszkania 46-60 godz. 8-17

13.08.2021 mieszkania 61-75 godz. 8-17

14.08.2021 mieszkania 76-80 godz. 8-13

Żeby wymiany wodomierzy przebiegały sprawnie, należy ZDEMONTOWAĆ WSZELKIE ZABUDOWY.

Prosimy o obecność Państwa w wyznaczonych godzinach.

Wymianę przeprowadzi firma TECHEM

tel. do montera : 501-668-474

Po zakończonych pracach ogłoszony zostanie II termin uzupełniający.
Montaże po II terminie będą płatne 86.40 zł/lokal i umawiane będą indywidualnie.