W dniu 24 grudnia 2020 r. biuro spółdzielni przy ul. Kordeckiego 3A – nieczynne.