Regulamin dotyczący zasad i trybu udostępniania dokumentów oraz wysokości opłat za sporządzenie ich kopi NSM „Znicz”i