„60 lat minęło, jak jeden dzień”- Jubileusz

„60 lat minęło, jak jeden dzień”

16 marca 2020 r. minęła 60 rocznica powstania Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” w Bydgoszczy.
Swoje 60 letnie funkcjonowanie, zawdzięcza – założycielom, członkom spółdzielni, pracownikom, prezesom,
kierownikom i życzliwym mieszkańcom.
Z tej okazji w dowód uznania i po weryfikacji spółdzielni, została przyznana naszej Spółdzielni najwyższa odznaka Krajowej Rady Spółdzielczej Za zasługi dla Spółdzielczości.

               

Kilku wieloletnich i czynnie działających członków naszej Spółdzielni i pracowników otrzymało odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.

Również z tej okazji zamontowana została  tablica okolicznościowa na budynku przy ul. Libelta 1 w Bydgoszczy upamiętniająca pierwszego prezesa Spółdzielni dr Leszka Jana Malinowskiego, który został również wybrany jednym z 25 Bydgoszczan stulecia.

Na każdym osiedlu zostało zasadzone drzewko okolicznościowe wraz z tablicą upamiętniającą 60-lecie powstania naszej Spółdzielni.

               

Z tej okazji w lokalnej prasie (Express Bydgoski i Gazeta Pomorska),
ukazały się artykuły poświęcone obchodom naszego 60-lecia.

Zarząd NSM „ZNICZ”