„60 lat minęło, jak jeden dzień”

„60 lat minęło, jak jeden dzień”


W dniu dzisiejszym, tj. 16 marca 2020 r. mija 60 rocznica powstania Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” w Bydgoszczy. Swoje 60 letnie funkcjonowanie, zawdzięcza – założycielom, członkom spółdzielni, pracownikom, prezesom, kierownikom
i życzliwym mieszkańcom.
Z tej okazji w dowód uznania i po weryfikacji spółdzielni, została przyznana naszej Spółdzielni najwyższa odznaka Krajowej Rady Spółdzielczej Za zasługi dla Spółdzielczości.

               

Jest nam miło zakomunikować, że kilku wieloletnich i czynnie działających członków naszej Spółdzielni i pracowników otrzymało odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego
Wręczenie odznak odbędzie się w sposób uroczysty podczas obchodów jubileuszu naszej Spółdzielni.
Zamontowana została również tablica okolicznościowa na budynku przy ul. Libelta 1 w Bydgoszczy upamiętniająca pierwszego prezesa Spółdzielni dr Leszka Jana Malinowskiego, który został również wybrany jednym z 25 Bydgoszczan stulecia.

Na każdym osiedlu zostało zasadzone drzewko okolicznościowe wraz z tablicą upamiętniającą 60 lecie powstania Spółdzielni.

               

Niezapomniała o nas również bydgoska prasa ( Express Bydgoski i Gazeta Pomorska), gdzie w wydaniach z dnia 13.03.2020 r. ( Express Bydgoski) i 14.03.2020 r. (Gazeta Pomorska) ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Błażejewskiego poświęcony naszej Spółdzielni.

Świętować zawsze jest miło, zwłaszcza tak okrągłą rocznicę, ale obecna sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego nie pozwoliła nam tego uczynić. Mamy nadzieję, że przyjdzie taki czas, iż wspólnie spotkamy się aby świętować naszą rocznicę w spokoju
i radości.
Więcej informacji z okazji 60. urodzin Spółdzielni wszystkich zainteresowanych odsyłamy do Państwa skrytek pocztowych, gdzie umieściliśmy foldery okolicznościowe dla naszych mieszkańców.
Zarząd N.S.M. „ZNICZ”